ГЕОЈУГ НИШ

Професионалне геодетске услуге Ниш

НАШЕ УСЛУГЕ

ГЕОЈУГ НИШ, Професионалне геодетске услуге, снимање објеката, омеђавање парцела, деоба парцела, етажне деобе, парцелација и препарцелација, катастарско-топографски планови, постављање темеља, снимање подземних инсталација, легализација-озакоњење.

Закажите сусрет са стручњацима у области геодетских услуга

УКРАТКО

ГеоЈуг се налаз на адреси Николе Пашића 23 у Нишу. Лиценцирана је од стране Републичког геодетског завода за пружање услуга из области катастарске и инжењерске геодезије.

Пружа услуге легализације објеката, катастар непокретности, етажне деобе, омеђавање, инжињерске геодезије, снимање објеката и водова, израде планова.

Консалтинг, пројектантске или адвокатске услуге као и услуге из области грађевине, су додатне услуге наше фирме. Поред тога наше странке добијају право саветовање потпуно бесплатно.

Наш резултат је задовољан клијент.