Наше услуге

Професионалне геодетске услуге Ниш

СНИМАЊЕ ОБЈЕКАТА

ОМЕЂАВАЊЕ ПАРЦЕЛА

ДЕОБА ПАРЦЕЛА

ЕТАЖНЕ ДЕОБЕ – (УКЊИЖАВАЊЕ)

ПАРЦЕЛАЦИЈА И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАНОВИ

ПОСТАВЉАЊЕ ТЕМЕЉА

СНИМАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА – (ОЗАКОЊЕЊЕ)