Омеђавање парцела

Професионалне геодетске услуге Ниш

Обнова граница катастарске парцеле-ОМЕЂАВАЊЕ се врши када треба на терену обележити међне тачке парцеле а разлози могу бити различити.

Оно се још зове омеђавање плаца, омеђавање земљишта, омеђавање парцеле, обележавање границе плаца, обележавање границе парцеле и сл.

Потребно је у надлежном катастру пријавити предмет обнова границе катастарске парцеле и од истог геодетска агенција – геодетски биро – геометар требује координате међних тачака.

По провери добијених података излази се на терен и врши се обележавање међних тачака.