ГЕОЈУГ НИШ

Професионалне геодетске услуге Ниш

УКРАТКО

ГеоЈуг се налаз на адреси Николе Пашића 23 у Нишу. Лиценцирана је од стране Републичког геодетског завода за пружање услуга из области катастарске и инжењерске геодезије.

Пружа услуге легализације објеката, катастар непокретности, етажне деобе, омеђавање, инжињерске геодезије, снимање објеката и водова, израде планова.

Консалтинг, пројектантске или адвокатске услуге као и услуге из области грађевине, су додатне услуге наше фирме. Поред тога наше странке добијају право саветовање потпуно бесплатно.