Постављање темеља

Професионалне геодетске услуге Ниш

Контрола темеља је геодетски поступак утврђивање позиције изведеног стања темеља са позицијом и димензијама у пројектној документацији.

Геодетска агенција – геодетски биро – геометар ради потребна мерења, упоређује са стањем у пројектној документацији.

По завршетку посла лздаје се потврда о контроли темеља која се предаје надлежном Секретаријату за грађевину и урбанизам а на градилишту мора да се чува до завршетка радова.

Основни смисао је да ако је дошло до одступања положаја да се отклони а не да се сазида цео објекат и онда увиди пропуст, сто би било проблематично.