Парцелација и препарцелација

Професионалне геодетске услуге Ниш

Врло чест случај деобе парцеле је када је подељена на више делова, а та подела није спроведена у катастру.

Разлози могу бити вишеструки.

Kористе се и следећи појмови подела плаца, подела парцеле, деоба плаца, деоба парцеле, деоба имовине, деоба некретнине, подела плаца на два дела, подела парцела на више делова.

Тада је потребно да геодетска агенција – геодетски биро – геометар приступи изради интерне деобе парцеле где ће сваки део парцеле бити јасно димензионисан, у односу на целу парцелу позициониран и површински одређен.

Тако одрађена деоба на терену и приказана на скици коришћења предупређује многе нелагодне ситуације.

Напомена: У овом случају может е да се укњижит само као сувласник на идеалном делу парцеле.